Anasayfa arrow Eğitim arrow Okullarda reform: Değişim, diyalog ve denge
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Okullarda reform: Değişim, diyalog ve denge PDF Yazdır E-posta

Bu yazıda konumuz okullarda çok boyutlu kurumsal reform ve gelişim başlatmak. Bunun için de değişim, diyalog, ve denge kavramlarından faydalanacağız.

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN 21. YÜZYILDA EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

1) Toplam Kalite ve Karakter Eğitimi projelerini okulda hayata geçirme
2) Rehberlik ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile insana yatırım yapma
3) Motivasyon çalışmaları ve Profesyonel Kurumsal anlayışı oturtma
4) Markalaşma, Farklılaşma ve Kreatif Düşünceyi destekleme
5) Eğitim ve Öğretimde Uzmanlaşma, Program Geliştirme, Bilgi Üretme
6) Sistemci, Sorgulayıcı, Analitik ve Kritik Düşünmeyi Öğretme, Yapılandırma
7) Okul Reformu, ARGE ile Eğitimde Yenilik Geliştirme, Teknoloji Kullanımı
8) Eğitim Liderliği, Kaynak Bulma ve Yönetme, Girişimcilik
9) Küreselleşme, Halkla İlişkiler, Toplumsal Katkı, Paydaş Yönetimi

3D EĞİTİM MODELLERİ, kısaca 3DEM (Three Dimensional Education Models)

  • 3D, küresel olarak tüm dünyada “üç boyutlu” anlamında kullanılmaktadır.
  • 3D, aynı zamanda 3DEM modelinin temelini de oluşturan üç temel sacayağına da işaret etmektedir: DEĞİŞİM, DİYALOG, DENGE

  • 3D modeli, bütüncül bir perspektifle eğitimin zihinsel, duygusal, ve fiziksel boyutları olduğunu ortaya koymaktadır. 3D yaklaşımı, eğitim kurumları için zihinsel, duygusal ve fiziksel dinamiklerden oluşan bir gerçek ilerleme ve öğrenme planı sunar.

  • 3D modeli, eğitimin merkezinde ve kalbinde var olan “insan”ı vurgular ve insanı (öğrenciyi ve öğretmeni) tüm yönleriyle bilimsel ve sistematik olarak anlamaya, anlamlandırmaya ve analiz etmeye çalışır.

  • 3D modeli, sistemci, adaptif, holistik ve çok boyutlu bir eğitim ve öğretim perspektifi ve teorisi sunmaktadır.

  • Eğitim hedefleri ve öğrenme sonuçları üç boyutta ölçümlenebilir:


o Bilişsel (Cognitive) – zihinsel boyut
o Duyuşsal (Affective) – duygusal boyut
o Davranışsal (Psychomotor) – fiziksel boyut

  • Eğitim kurumlarının geleceği kucaklaması üç aşamalı bir süreçle gerçekleşir;
o DEĞİŞİM, zihinsel platformda dönüşümü
o DİYALOG, duygusal platformda dönüşümü
o DENGE de fiziksel platformda dönüşümü kapsar.


DEĞİŞİM: EĞİTİM DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMİN BOYUTLARI

Eski Yaklaşım Yeni Yaklaşım
Öğretmen ve müfredat odaklılık YERİNE Öğrenci Odaklılık
Pasif alıcı konunda öğrenme YERİNE Aktif ve katılımcı öğrenme
Bireysel işler ve çalışmalar YERİNE Takım çalışması ve işbirliği
Bilgi kazandırmak YERİNE Düşünmeyi öğrenme ve bilgiyi uygulama
Basılı kaynaklar YERİNE Teknolojik araçlar, dijital multimedya
Not önceliği YERİNE Çok boyutlu başarı önceliği
Milli perspektif YERİNE Küresel perspektif
Soyut öğrenme YERİNE İçten öğrenme (ilişkileri anlama, icat..)
Uzmanlaşma ve tek disiplin YERİNE Disiplinler arası entegre bakış açısı
Kağıt kalem testleri YERİNE Performans ve uygulamalar (kriter bazlı)
Hazır bilgi aktarımı YERİNE Öğrencinin bilgiyi keşfetmesi
Ezberci, monoton öğrenme YERİNE Transfer edilen ve doğurgan modüller
Analitik düşünce YERİNE Kreatif ve tasarımcı düşünce
Tek ve standart yöntem YERİNE Kişiler arası farklılıklara dayalı anlayışlar


DENGE: EĞİTİM KURUMLARINDA DENGELİ ODAK NOKTALARI

İş ile İnsan arasında denge
Gelenek ile Gelecek arasında denge
Teknoloji ile İletişim arasında denge
Teori ile Pratik arasında denge
Yerel ile Küresel arasında denge
Sözel ile Sayısal arasında denge
Birey ile Toplum arasında denge
Başarı ile Etik arasında denge
İdarecilik ile Liderlik arasında denge
Kafa ile Kalp arasındaki denge


DİYALOG: OKULUN PAYDAŞLARIYLA DİYALOG

o Öğretmenle Diyalog (Öğretmene yatırım ve değer verme)
o Öğrenciyle Diyalog (Öğrenci Merkezli Eğitim, Rehberlik..)
o Velilerle ve Aileyle Diyalog (Veli İlişkileri Yönetimi)
o Personel ile Diyalog (İnsan Kaynakları)
o Toplum ile Diyalog (Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler)